Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Trajnimi i këshilltarëve të karrierës

Njëzet këshilltar të karrierës kanë përfunduar sot trajnimin dy-javor si pjesë e angazhimeve te EYE për zhvilimin e kompetencave të stafit këshillues të karrierës brenda Institucioneve të Larta Arsimore, Shkollave Profesionale, Qendrave Rajonale për Punësim, dhe OJQ-ve.

Këshillimi në karrierë ka një domethënije të veçuar gjatë përiudhës së tranzicionit të individëve nga shkollimi në punë. Prandaj, EYE përmes këtyre aktiviteteve ka për qëllim t’i forcoj dhe promovoj shërbimet e këshilltarëve të karrierës. Me këtë kontribohet në aplikimin më të saktë të skemave arsimore dhe të trajnimeve për një tranzicion të shpejt dhe më të lehtë të të rinjëve Kosovar në profesionist të punësuar apo të vetëpunësuar (ndërmarrës të rinj).

Na ndiqni ditëve në vijim rreth zhvillimit të këshillimit në karrierë pasi që aktivetete tjera do të pasojnë në bashkëpunim me Ministrinë e Edukimit, Shkencës, dhe Teknolgjisë.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë