Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Fakultete të tjera themelojnë trupa këshillëdhënës me sektorin privat

Gjatë ditëve te fundit Fakultete të tjera iu kanë bashkangjitur iniciativës për themelinimin e Trupave Këshillëdhënës (TK) me qëllim të nxitjes së dialogut ndërmjet sektorit të arsimit dhe atij privat, duke i përgaditur studentët sipas nevojave reale te tregut të punës.
Më 28.09.2015 Fakulteti I Bujqësisë dhe Veterinarisë brenda Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” e ka themeluar Trupin Këshillëdhënës. Këta anëtarë kanë marrë pjesë në mbledhjen konstituive: Eurolona, Sharri, FitoFarm, Agrovizioni, Konsoni, Pestova, AVUK, Shoqata e Përpunuesve të Qumështit. Ndërkohë z. Isak Begisholli është zgjedhur si kryesuesi i këtij TK.
Disa ditë me vonë, edhe Fakulteti i Turizmit brenda Universitetit “Haxhi Zeka”, gjithashtu e ka themeluar TK brenda së cilit gjendet disa nga kompanite lidere ne tregun e turizmit si: Dukagjini, Swiss Diamond Hotel, VAS Tours, Magra Austria, si dhe anëtarë të stafit akademik dhe akterëve të tjerë që janë aktivë në sektorin e turizmit.
Kjo iniciativë mbështetet nga EYE, ndërsa momentalisht janë themeluar 5 TK si shenjë e zhvillimit të mëtutjeshëm të mekanizmave për adresimin e çeshtjes së ofrimit të shkathësive nga institucionet e arsimit sipas nevojave të sektorit privat.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë