Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Komuna e Prishtinës dhe EYE nënshkruan marrëveshjen e mirëkuptimit

Shpend Ahmeti, Kryetar i Qytetit te Prishtinës, dhe Heini Conrad, Drejtor për Kosovë i Helvetas Swiss Intercooperation, nënshkruan sot Marrëveshjen e Mirëkuptimit për zhvillimin e Qendrës për Këshillim në Karrierë (QKK) dhe Qendrën e Biznesit (QB) në kryeqytetin e Kosovës.

Komuna e Prishtinës, dhe Helvetas përmes projektit EYE, do t’a financojnë zhvillimin e QKK dhe QB për t’i zhvilluar më tutje institucionet mbështetëse për profesionistët e rinj të Prishtinës për marrjen e këshillave profesionale për karrierë si dhe zhvillimin e kapaciteteve për mbeshtjetjen e bizneseve te reja, duke ndikuar kështu në uljen e numrit  të të papunëve në qytetin e Prishtinës.

QKK do të ofrojë shërbime të specializuara për nxënësit e Shkollave Profesionale në Prishtinë dhe do ta lehtësojë tranzicionin e tyre drejt tregut të punës. Ndërsa, QB do të jetë një entitet i rendësishëm që specifikisht do të jetë në shërbim të bizneseve të reja në rritje e që eksportojnë shërbime jashtë vendit.

Këto dy aktivitete do të finalizohen gjatë vitit 2015 ndërsa pritet që rreth 600 vende të reja te punës do të krijohen si rezultat i tyre.

Investimet në emër të EYE janë siguruar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë