Eye Web – Enhancing Youth Employment

Spisak stručnih

 

škola na Kosovu

O kampanji za stručne škole

Nezaposlenost omladine na Kosovu je jedan od najvećih izazova sa kojima se naša zemlja suočava.  Jedan od negativnih pokretača visoke stope nezaposlenosti, naročito među mladima, jeste veliki nedostatak veština i kvalifikacija na tržištu radne snage, što ukazuje na to da ne postoji dobra strategija koja bi povezivala stručno obrazovanje sa tržištem rada.

Stoga, da bi smo imali bolju komunikaciju sa dotičnim ciljnim grupama u vezi sa važnošću i tržišnim potrebama za stručnim obrazovanjem, mi smo razvili obimnu medijsku kampanju sa interesantnim i obećavajućim porukama koje su prilagodljive za različite kanale komunikacije i pozivaju na akciju.
Svi elementi kampanje dizajnirani su u istom duhu: logo estetski odražava cilj, sa dizajnom koji je moderan i mladalački, dok istovremeno jasno prenosi poruku.
Ovom kampanjom želimo da damo podstrek ideji o tehničkim profesijama kao „cool“, privlačnim, sa dobrom perspektivom u budućnosti. Dalje, izbor ovakve profesije dovodi ljude brže na tržište rada. Mi verujemo da kampanja treba da ima snažne, hrabre poruke, pošto skreće pažnju (roditeljima, sadašnjim i budućim studentima i političarima) i budi razna pitanja u vezi sa tim, otvarajući tako prostor za debatu.
Želimo više buke oko stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu!
Više Manje

Materiali kampanje