Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Radionica sa Javnom službom za zapošljavanje

17. septembra 2013. godine, direktori sedam regionalnih Centara za Zapošljavanje Ministarstva za Rad i Socijlanu Zaštitu (MRSZ) su se okupili u Prištini kako bi razgovarali o nalazima izveštaja “Sistematski pregled Javnih Službi za Zapošljavanje (JSZ) na Kosovu”, kojeg je izradio stručnjak za tržište rada Levent Koro a koji je podržan od strane projekta Povećanje Stope Zaposlenosti Mladih (EYE).

Ovaj izveštaj pruža pregled učinka Kosovske Javne Službe za Zapošljavnje (JSZ) u poređenju sa javnim službama za zapošljavanje u regionu (Srbija, Albanija, Slovenija i Austrija). Učesnici radionice su istakli da je ovaj izveštaj veoma važan za Sektorsku Strategiju MRSZ za Zapošljavanje, Socijalnu Inkluziju i Blagostanje koja je trenutno u razvoju i obuhvata period od 2014-2020.

Javne Službe za Zapošljavanje (JSZ) su veoma važan deo projekta EYE. U saradnji sa MRSZ, projekat ima za cilj poboljšanje kvaliteta usluga JSZ i njihove efikasnosti kao i pružanje usluga većem broju ljudi koji traže posao samim tim i većem broju kompanija, kako bi zadovoljili potrebe nezaposlenih.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije