Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Virtuelno karijerno usmeravanje tokom COVID-19

Tranzicija iz škole do zaposlenja može biti izazovno vreme za adolescente. Od upoznavanja sa radnim pravima do učenja o postupcima registracije preduzeća, odnosima između poslodavca i zaposlenika i etikom posla, lako je osećati se izgubljenim i nesigurno odakle započeti.

Karijera koju odaberemo u ranoj odrasloj dobi verovatno će nas pratiti tokom celog života. Zato je važno prepoznati naš stvarni potencijal i usmeriti napore ka pravom putu karijere za sebe. Zbog toga su službe za karijerno usmeravanje tako važne: pomažu osnaživanju učenika i omogućavaju im da se snažno kreću u svetu rada. Tokom proteklih godina, EYE je osnovao Centre za karijerno usmeravanje u 9 škola stručnog obrazovanja širom Kosova.

Posebno smo ponosni na ovo dostignuće, jer ovi centri sada pomažu stotinama mladih da prepoznaju svoju sposobnost i snagu i donesu informisan izbor o karijeri. U centrima rade profesionalno obučeni savetnici koji pomažu studentima da odaberu kurseve orijentisane na posao što će im pokrenuti karijeru. Takođe pomažu da se studenti povežu sa privatnim kompanijama, tako da kroz šemu učenja zasnovanu na radnom mestu (WBL) koju smo pomogli uvesti, studenti mogu steći ne samo radno iskustvo u stvarnom životu, već i mogućnosti zapošljavanja i prihoda na tržištu rada posle svog diplomiranja.

Tokom 2020. godine, kako se razvijala pandemija, podučavanje i učenje su imali značajne izazove i nedostatke. Ali bilo je i prilika. Tako je COVID-19 podstakao neviđen prelazak na onlajn formate, jer su ljudi činili sve što je potrebno da se prilagode. Kada je u pitanju savetovanje, mogućnost digitalne razmene resursa za vođenje i obuku pružila bi bezbroj mogućnosti da se dosegne više mladih i da im se pomogne da karijernim usmeravanjem budu ispunjene njihove potrebe. Ali ovim centrima je nedostajala veština da integrišu IT resurse u aktivnosti vođenja. Tako im je EYE priskočio u pomoć.

Zajedno sa Kosovskom fondacijom za razvoj karijere (KCDF) pomogli smo obučiti 21 savetnika za karijeru u okviru školskih centara za karijeru da počnu da nude virtuelne karijerne usluge za učenike tih škola. Naš cilj je bio da osiguramo da centri za karijeru mogu pružiti socijalno distancirano kvalitetno savetovanje čak i u doba nesigurnosti. Učenici u 12. razredu bili su visoki prioritet jer su diplomirali tokom vrhunca pandemije, a tranzicija sa škole na radno mesto postala je poseban izazov za njih.

Uz našu pomoć, centri za karijeru u VET školama pružili su onlajn obuku za 218 učenika dok su se spremali za ulazak na tržište rada! Pored toga, kako je pandemija obustavila uobičajene napore za zapošljavanje, u mesecu junu smo razvili medijsku kampanju za promociju 9 škola za stručno obrazovanje i osposobljavanje i povećanje broja novih učenika. Iako će nedavno diplomirani snositi najveći uticaj pandemije na tržište rada, uz neumornu pomoć savetnika, uvereni smo da će se učenici samopouzdano kretati na tržištu rada.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije