Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Univerzitet u Prištini uspostavlja komunikaciju sa poslodavcima

Svrha  sastanka je bila upoznavanje o iskustvima industrijskog odbora sa Rektoratom Univerziteta u Prištini, predstavnicima kancelarije za akademski razvoj, članova industrijskih odbora i predstavnika drugih fakulteta, kako bi se formalizovalo postojanje i funkcionisanje ovog odbora .

Na poziv projekta EYE sastanku je prisustvovao i g-din Martin Vajs iz škole za Informacione Nauke Pitsburg Univerziteta, kako bi predstavio primer tih odbora iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.

Prorektor Univerziteta u Prištini, g-din Avdullah Alija, je izrazio posvećenost i interes da podrži ovu inicijativu u cilju jačanja interakcije i saradnje između akademskih institucija UP i privatnog sektora.

Time bi obezbedili da studenti koji su doplomirali sa  Univerziteta u budućnosti odgovore  bolje zahtevima koji  dolaze iz industrije, prioriteta koja je takođe predviđena strateškim dokumentima.

Sastanak je podržan od strane projekta „Povećanje stope zaposlenosti” financiranog od Švajcarske vlade.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije