Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Tenderi

Invitation to Bid (ITB) NT 06-2022 EYE
2022-09-09

Invitation to Bid (ITB) NT 06-2022 EYE

Physical interventions and furnishing of infrastructure for new career centers in

Request for Proposal (RFP) - Communications Services (Video Production and Graphic Design) For EYE Project
Request for Proposal (RfP) – Audit services
Ftesë për Ofertë (FO) - Akomodimi, sallat e konferencave, shujtat dhe pijet gjatë punëtorive
Kërkesë për propozim (KPP) - Azhurimi i pakove trajnuese për qendrat publike të aftësimit profesional (QAP)
 Invitation to BID (ITB) for the purchase of inventory for the Employment Office in Gjakova
2020-10-23

Invitation to BID (ITB) for the purchase of inventory for the Employment Office in Gjakova

Enhancing Youth Employment EYEPurchase of inventory for Employment Office in GjakovaHSIK-EYE

Ftese per oferte
2020-02-14

Ftese per oferte

Akomodimi, sallat e konferencave, shujtat dhe pijet gjatë punëtorive Helvetas - K

General Call for Technical Experts
2020-01-15

General Call for Technical Experts

we are looking for mid- and senior-level technical experts in Kosovo to provideshort-term

tenderi 

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije