Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Studijska poseta Sloveniji

EYE projekat je ušao u partnerstvo sa udruzenjem Slovenije za  vođenje karijere (DKOS) u septembru 2013 god, dva clana EYE projekta imali su priliku da posetu tri centra za vodenje karijere u Sloveniji  i Austriji.

Tokom trodnevne posete,  sledeca tri univerziteta su bila posecena:

  1. Centar za razvoj karijere na Univerzitetu u Mariboru, Slovenija,
  2. Centar za razvoj karijere Univerziteta u Ljubljani, Slovenija,
  3. Centar za razvoj karijere   Alpen-Adria Univerzitetu u Klagenfurtu.

Konačan rezultat ove posete, biće studijska poseta  predstavnika univerzitetskih karijernih centara iz visokoškolskih kosovskih ustanova.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije