Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Korak bliže ka osnivanju Prištinskog Centra za Karijerno Savetovanje

Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji između Opštine Priština (OP) i projekta EYE u decembru 2014. godine, došlo je do dodatnog napretka u procesu osnivanja Prištinskog Centra za Karijerno Savetovanje (PCKS).

Opština Priština je već osigurala privremenu lokaciju za PCKS a projekat EYE je od 16.-20. marta organizovao obuku za osoblje novo-osnovanog Prištinskog Centra za Karijerno Savetovanje.

Osoblje centra je tokom obuke imalo prilike da stekne dodatno znanje o: osnovnim konceptima profesije karijernog savetovanja, i strategije traženja posla (uključujući usluge poput pisanja CV, motivacionog pisma, intervjua).

PCKS će početi sa pružanjem usluga učenicima srednjih stručnih škola sa područja opštine Priština tokom ove godine kada se očekuje da će oko 600 svršenih srednjoškolaca zatražiti savet od PCKS i angažovanog osoblja kako bi se omogućila brža tranzicija iz škole na tržište rada.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije