Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Sastanak upravnog odbora

30. oktobra 2013., održan je drugi sastanak Upravnog odbora projekta EYE  gde je pritom  razmatran i usvojen šesto mesečni izveštaj o aktivnostima koji obeležavaju prvi fazu realizacije projekta .

Sastankom je predsedavao G. Nenad Rašić , Ministar za Rad i Socijalnu Zastitu a prisutni su bili zvaničnici iz Švajcarske kancelarije za saradnju na Kosovu , konzorcijum za implementaciju projekta EYE (Helvetas Swiss-Intercooperation i MDA), i ostali članovima Upravnog odbora.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije