Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Sporazum o osnivanju karijernih centara u osam opština na Kosovu!

Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija i projekat Unapređenje zapošljavanja mladih (EYE) potpisali su Memorandum o razumevanju sa osam kosovskih opština za uspostavljanje centara za karijeru u institucijama za stručno obrazovanje i obuku, kako bi se povećao kvalitet stručnog obrazovanja za stvaranje neophodnog kadra za tržište rada. Ovi karijerni centri biće osnovani uz sufinansiranje opština i projekta EYE, kako bi podržali razvoj karijere učenika kao integralnog dela celoživotnog učenja.

Ministarka Nagavci je zahvalila projektu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Unapređenje zapošljavanja mladih (EYE), koji realizuje konzorcijum Helvetas Swiss Intercooperation (HSI) i Management Development Associates (MDA), na osnivanju karijernih centara u ustanovama strukovnog obrazovanja na Kosovu i pohvalila spremnost opština za njihovo interesovanje da pomognu studentima u karijernom vođenju i lakšem zapošljavanju.

Tačnije, opštine koje su potpisale Memorandum o razumevanju sa Ministarstvom i projektom EYE su: Mitrovica, Gnjilane, Kamenica, Kosovo Polje, Orahovac, Podujevo i Suva Reka.


 

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije