Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Društveni uticaj kroz inkluzivne usluge

Napisao: Vladimir Živković, Savetnik za inkluzivni razvoj 

Primer obuke o poslastičarstvu koja je dostupna za sve zajednice na Kosovu

Mnogi mogu potvrditi da sistemska promena ima tri glavne karakteristike: uticaj, održivost i obim. Međutim, ne možemo govoriti o drugoj i trećoj osobini ako preskočimo prvu; ili koliko je verovatno da će se uticaj desiti ako zanemarimo ograničenja koja različite društvene grupe imaju, na primer: pristup informacijama i uslugama, društvene norme ili poverenje između pružalaca obuke i potencijalnih polaznika? 

Projekat Unapređenja zapošljavanja mladih (EYE) je uspešno potpomognuo formiranje različitih centara za neformalnu obuku na Kosovu koji pomažu mladima da unaprede svoje veštine i lakše se zaposle. Ali većina pružaoca obuke i posrednika za pronalaženja posla na Kosovu ne dopire do mladih ljudi iz nevećinskih zajednica, ili na druge načine mlade žene i muškarci iz ovih zajednica ne pronalaze obuku i zaposlenje za sebe.

EYE ima specifičan pristup za rod, na primer odabiranjem sektora kako bi više žena moglo da ima pristupa prilikama za obuku, međutim kroz ovaj članak smo se fokusirali na socijalnu inkluziju. Jedan od razloga zašto nevećinske zajednice na Kosovu nemaju pristup mogućnostima za obuku je taj što pružaoci neformalne obuke uglavnom rade na albanskom jeziku. Dakle, mlade žene i muškarci iz nevećinskih grupa koji ne govore albanski nisu svesni obuka koje se nude, ali da li se radi samo o jezičkoj barijeri? Ovaj članak predstavlja neke uvide iz nedavnog iskustva sa Korabi inovacionim centrom koji pruža obuku o poslastičarstvu.  

Analiza je osnova za akciju (delovanje)

Akcija bi trebalo da se zasniva na dubokom razumevanju okolnosti, a akcije će se neizbežno razlikovati u zavisnosti od situacije. Prvi korak EYE projekta u omogućavanju Korabi kompanije da ponudi kurs poslastičarstva mladima na srpskom jeziku bio je postavljanje pitanja, slušanje i razmišljanje. Kada smo razmatrali šta sprečava ljude da se uključe na obuke, prvi identifikovani faktor je da mladi ne žele da plate ovu uslugu. Premda, da li je to zaista tako i da li je to jedini problem? Naše nedavno istraživanje je pokazalo da postoje i druga ograničenja koja pružaoci obuke treba da uzmu u obzir.

Prvi konkretan korak: Poboljšati pristup informacijama

EYE-ovo istraživanje je pokazalo da većina pružaoca obuke veruje da će, ako ciljaju na sve, doći do svakoga. Ali ovo je daleko od istine. EYE je pomogao Korabi centru za obuku da bolje promoviše svoju obuku ne samo na albanskom već i na srpskom jeziku. Ovo je bilo neophodno, ali još uvek nedovoljno za društveni uticaj pre sledećih koraka.

Da bi poboljšao pristup informacijama o mogućnostima zapošljavanja i obuke na srpskom jeziku, EYE je pomogao Korabiju da se poveže sa Medija centrom koji je informacije delio u relevantnim medijima i preko njihovog portala za pronalaženje posla www.posaonakosovu.com.

„Prvi put sam čula za ovu obuku o poslastičarstvu preko portala „Posao na Kosovu“. To mi je izazvalo pažnju i podiglo svest da tako nešto postoji, ali nikad nisam mislila da je to meni namenjeno. Pošto sam već radila torte kao svoj honorarni posao, pozvana sam na obuku iz lokalnog udruženja poslovnih žena „Avenija“ i jako mi je drago što sam prisustvovala treningu.” – rekla je Dragana Marinković.

Suočavanje sa društvenim normama

„Kada sam videla poziv za ovu obuku, bila sam sigurna da će biti od pomoći meni i mom poslu, ali zbog drugih obaveza nisam bila sigurna da li se isplati trošiti vreme i novac. Pokušala sam da pozovem organizatora obuke za više informacija, ali nismo se mogli dobro razumeti”. – navela je Goga Milošević.

Ljudi iz nevećinskih zajednica imaju iskustva i žive sa društvenim normama koje smanjuju samopouzdanje, pojačavaju sumnje i potkopavaju poverenje. Dakle, pružaoci obuke moraju pronaći načine da se suprotstave ovoj pojavi.

Istraživanje projekta EYE je pokazalo da mladi i žene iz nevećinskih zajednica nemaju poverenja u kvalitet obuka na Kosovu i nisu svesni da ih te mogućnosti mogu dovesti do novih ili boljih poslova. EYE je organizovao info sesiju u jednom od centara za obuku, te omogućio zainteresovanima da vide kako to izgleda u praksi. Na informativnu sesiju su pozvane i relevantne omladinske i ženske nevladine organizacije. U ovom slučaju Korabi centar za obuku je nudio obuku za poslastičarstvo, a neki od mladih posetilaca bili su veoma skeptični: „Smešno da neko treba da nauči da pravi kolače – pa to svi znaju”. Međutim, gospođa Gordana Đorić iz NVO „Udruženje poslovnih žena Avenija“ navodi „Čak i ako se posetioci ne odluče da se upišu na obuku, već ste napravili značajnu promenu, jer sada sve ove žene koje su ovde došle i koje su zaista zainteresovane za poslastičarstvo znaju gde mogu da kupe sirovine za svoje kolače i druge proizvode. Doveli ste nas na mesto za koje smo morali da znamo”. I upravo kako je i sama rekla, pružalac obuke Korabi je istovremeno i jedan od glavnih dobavljača kvalitetnih materijala za slastičarsku i ugostiteljsku industriju. 

Vesa Batali iz naše partnerske organizacije Glas Roma, Aškalija i Egipćana (VoRAE) je kazala „Za nas je u početku bilo teško da identifikujemo one koji će učestvovati. Pritom oni iz naše ciljne grupe su imali loša iskustva u prošlosti pa su umorni i razočarani da probaju nešto novo”. Sličnu misao smo čuli i od našeg partnera iz Gračanica Inovacionog centra koji uglavnom radi sa mladima iz srpske zajednice: „Većina mladih koje ciljamo da pohađaju obuku nije toliko motivisana za to jer nemaju mnogo mogućnosti da vide druge ljude koji su uspeli u tome. Ti uspešni slučajevi nisu vidljivi; već su u inostranstvu ili gledaju svoja posla” – rekao je Aleksandar Blagić iz Inovacionog centra Gračanica. „Potrebno nam je više uzora i uspešnih priča iz kojih bismo bili inspirisani.”

Kada je EYE procena pokazala da ima mladih ljudi koji su voljni da probaju, ali se predomišljaju dali da to plate ili uopšte pokušaju, EYE je odlučio da subvencioniše troškove prve grupe. Pružalac obuke je takođe pristao da ponudi popust za obuku, što je bio dobar znak njihove posvećenosti ovoj tržišnoj prilici. Bez obzira na niže troškove obuke, bilo je teško privući učesnike za prvu grupu, pa kako smo onda uspeli da identifikujemo zainteresovane polaznike?

Počnite prvo sa onima koji su motivisani

Projekat EYE je uz učešće nevladinih organizacija poput „Avenije“ i drugih, poput Turističke organizacije Gračanice (TOG), odabralo žene zainteresovane za poslastičarstvo da pohađaju obuku. Sandra Đokić, izvršna direktorka TOG-a je naglasila: „Naš mandat kao turističke organizacije je da podignemo standarde u ugostiteljstvu u našoj opštini. Ova vrsta mogućnosti u kojima mladi ljudi, uključujući žene, mogu imati koristi od obuke i potom koristiti svoje veštine u sopstvenom biznisu ili u lokalnim restoranima i kompanijama je veliki uticaj na našu zajednicu, ne samo zbog njihove zapošljivosti, već i zbog našeg turističkog potencijala”.

Prilagođavanje usluga ciljnoj grupi

Ovo iskustvo sa kompanijom Korabi pokazuje da su prilagođavanja realizaciji obuke neizbežna. To može biti jezik, mogu biti druge stvari; u svakom slučaju, nosilac obuke će morati da sazna. EYE je pomogao Korabiju da prevede i prilagodi sopstveni nastavni program i drugi materijal za grupu polaznika na srpskom jeziku. Ponekad pružaoci obuke ne vide koristi od zapošljavanja ili angažovanja trenera ili koordinatora za testiranje sa novom ciljnom grupom. Važno je videti da li osoblje koje je već zaposleno ima znanje, veštine i spremnost da se angažuje sa svim vrstama polaznika. U ovom slučaju, za Korabi, izgledalo je da se može dobro uklopiti između trenera i samih učesnika. „Bilo je veoma lako i zabavno raditi sa ovom grupom jer su svi već imali određena znanja i veštine, a istovremeno su želeli da nauče još više. Iako poznajem njihov jezik, bilo mi je mnogo lakše i praktičnije kada sam imala recepte prevedene na srpskom jeziku” - naglasila je Rudina Ćosja trener u Korabi Inovacionom centru.

Sledeći koraci: Kretanje ka napred uz realističnost u očekivanjima i tempu promena

Korabi je uz pomoć EYE-a razvio novi oblik obuke za novi segment tržišta. Prilagodili su materijale za kurs, promovisali kurs kroz relevantne medije uz podršku odgovarajućih nevladinih organizacija; odabrali su polaznike koji su bili motivisani. Ovo je dovelo do značajnog uspeha za pilot grupu.

Nakon završetka obuke, motivacija Elide Abdule za samoobrazovanje i marketing se nastavila: „Bila sam inspirisana i počela sam da tražim više tehnika rada na internetu. Takođe sam dobila priliku da gostujem na dve radio stanice da promovišem svoj posao i proizvode.”

Koreni socijalne isključenosti su stari i duboki i neće se lako ukloniti. Promena, bilo kog obima, trajaće samo ako je lično iskrena i ukorenjena u institucionalnoj promeni. Tokom i nakon obuke, EYE je pomogao Korabi da steknu saznanja kroz anketu o povratnim informacijama koja je prikupila značajan broj odgovora. Učesnicima se obuka dopala i čak su tražili da nastave sa naprednijim kursevima obuke, u isto vreme želeći da unaprede svoje poslovanje i usluge.

„Druge učesnice su me pozvale na ovu obuku, tako da sada pozivam i predlažem svim ženama zainteresovanim za poslastičarstvo da ne propuste tako izuzetno iskustvo.” – Ivanka Đorović, koja pomaže majci da vodi porodični posao.

Četiri meseca nakon obuke, 75% polaznika je reklo da je u potpunosti zadovoljno kvalitetom obuke budući da su unapredili postojeće poslovanje i povećali prodaju. Polovina njih smatra da doprinose više svom poslodavcu i da su povećali broj klijenata. Sa druge strane, 25% ispitanika otvoriće novi posao, a još 25% je pronašlo novi posao. Svi ispitanici su rekli da su diversifikovali svoje usluge, poput uključivanja novih recepata ili ponudili nove proizvode klijentima.

Sa sigurnošću možemo reći da je pilot verzija uspela. Kroz ovaj članak, EYE namerava da drugi pružaoci obuke nauče kako da dopru do više polaznika iz nevećinskih zajednica. Vredi pomenuti povratnu informaciju koju je EYE projekat imao tokom konferencije „Skills for Growth“ na kojoj je preko 50 pružaoca obuke i drugih zainteresovanih strana na tržištu razmenilo znanje uz umrežavanje. g. Riad Durguti iz pružaoca obuke Dekoriti, jedan od lidera u industriji obrade drveta, izjavio je: „Vaši postupci su nas inspirisali da učinimo isto, da otvorimo našu obuku za više zajednica. Već smo preduzeli korake da prilagodimo i prevedemo naš nastavni plan i program na srpskom jeziku, jer smatramo da pružaoci obuke treba da pokažu volju i naprave prvi korak ka nevećinskim zajednicama.“ Ovo je dobar znak: kada jedna renomirana kompanija, dobro poznata po svom liderstvu i inovacijama, unela izmene u svoju obuku kako bi je učinila dostupnijom svim zajednicama.

G-đa Gordana Đorić, iz udruženja žena „Avenija” je navela: „Nakon što je ova obuka bila održana, ne samo da smo imali veliko zadovoljstvo upisanih učesnica, već imamo i mnogo veću potražnju i od strane drugih ljudi. Mnoge žene su počele da kontaktiraju Aveniju tražeći više informacija jer nisu znale za ove obuke i sada su izrazile interesovanje da se upišu na njih.”

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije