Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Analiza Nedostataka Veština

Konferencija za predstavljanje „Analize nedostataka veština“ za trgovinu, proizvodnju i usluge održana je 11. oktobra 2017. godine, u Hotelu Nartel u Prištini.

Događaj je uključivao panel diskusiju sa g. Šikiri Bitićijem, ministrom obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Skenderom Rečicom, ministrom rada i socijalnog staranja, g. Patrik Etjenom, direktorom Švajcarske agencije za razvoj i saradnju na Kosovu, g. Timothy Sparkmanom, direktor EYE programa i g. Arian Zeka Izvršni direktor američke komore. Visar Hapčiu, menadžer politike u Američkoj privrednoj komori predstavio je glavne nalaze studije.

Na ovoj aktivnosti prisustvovalo je oko 40 predstavnika iz privatnog sektora, obrazovnih institucija, lokalnih i međunarodnih organizacija. Odgovori većine učesnika u studiji su bili veoma pozitivni. Konferencija je uključivala konstruktivne diskusije o predmetnoj temi i relevantni ministri su se obavezali da će uspostaviti radne grupe kako bi razmišljale o preporukama studije.

Analiza deficita znanja i veština izveštaj je pripremljen od strane Američke privredne komore na Kosovu, kao deo zajedničkog projekta sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju za rast i zapošljavanje mladih na Kosovu.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije