Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Potpisivanje sporazuma između Švajcarske kancelarije za saradnju i Ministarstva rada i socijalne zaštite

Formalna podrška za implementaciju EYE projekta između Kosovske i Švajcarske vlade potpisana je 15. februara 2013 godine izmedju g. Nenada Rasica , Ministar Rada i Socijalne Zastite u ime Vlade Republike Kosova, i g.  Kristofa Langa, zamenika šefa Švajcarske kancelarije za saradnju na Kosovu u ime vlade Švajcarske.

Nakon ceremonije potpisivanja, ministar je dao kratku izjavu o važnosti ovog projekta za smanjivanje nezaposlenosti mladih na Kosovu. Predstavnici SCO-K, takođe ukratko predstavili podršku švajcarske vlade da smanji nezaposlenost na Kosovu. Ceremonija potpisivanja je bila pracena od strane novinara  koji rade na Kosovu.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije