Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

EYE Izlazna faza

Opšti cilj III faze EYE-a je povećati zapošljivost mladih žena i muškaraca na Kosovu. To će se postići na socijalno inkluzivan i održiv način sistemskim intervencijama u DVA međusobno povezana područja: (1) Mlade žene i muškarci na Kosovu povećavaju svoju zapošljivost unapređenim veštinama traženim na tržištu kroz poboljšani pristup obuci putem industrijski vođenih pružalaca obuke i u institucijama za neformalnu obuku i  osposobljavanje (2) Mlade žene i muškarci mogu donositi bolje informisane izbore za karijeru zahvaljujući sistemu karijernog usmeravanja koji se više oslanja na potražnju, dok istovremeno imaju koristi od efikasnijeg informacionog sistema o tržištu rada.

EYE preduzima sistemski pristup analizi i rešavanju problema kao i adaptivni pristup upravljanju. Mi sistem tržišta rada vidimo kao jednu životinju koja mora da se razvija brzo i produktivno - da bi preživela u globalizovanoj ekonomiji, te pronalazimo načine da pomognemo sistemu da stvori sve relevantniju, produktivniju i perspektivniju radnu snagu.

Takođe strategiju balansiramo sa oportunizmom. Sledimo svoj dugoročni cilj izgradnje dinamičnog sistema tržišta rada, dok kontinuirano identifikujemo nove obećavajuće ideje i mogućnosti, zatim mobilišemo svoje resurse i partnerstva da bismo ostvarili promene.

Ukoliko želite da vidite šta je EYE postigao tokom druge faze projekta, preuzmite dokument u nastavku. 

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije