Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Radionica "Održivost karijernih centara"

U kancelarijama projekata EYE, službenici MONT-a, centara za karijeru i kompanija Smart Bits razgovaraju o planiranju održivosti karijernih centara u stručnim školama na Kosovu. Projekat EYE tokom 2013-2018. godine uspostavio je 6 karijernih centara i ove godine planira uspostaviti još tri centra za podršku učenicima stručnih škola za bolju profesionalnu orijentaciju. Stoga, održivost ovih centara je od posebnog značaja za dobar primer širenja u drugim školama. 

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije