Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Radionica o unapređenju saradnje Ministarstva finansija, rada i transfera i Zavoda za zapošljavanje i privatnih agencija za zapošljavanje!

EYE je 5. oktobra zajedno sa Ministarstvom finansija, rada i transfera organizovao radionicu o najnovijem izveštaju EYE o saradnji javnih i privatnih agencija, razgovarali smo o različitim mogućnostima saradnje službi za zapošljavanje, kao io drugim aktivnim programima kao što su samo-zapošljavanje, pripravnički staž i subvencije.

Nama kao EYE bilo je drago da vidimo da se javne institucije i privatne kompanije udružuju kako bi se pozabavile ovim vitalnim temama za zapošljavanje mladih i posredovanje pri zapošljavanju.

Uskoro se očekuje dodatna saradnja između zainteresovanih strana!

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije