Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Upitnik o korišćenju online medija

Ovaj istraživački projekat sprovodi projekat Švajcarske kancelarije za saradnju na Kosovu, Povećanje stope zaposlenosti mladih (EYE), kojeg sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Management Development Associates (MDA).

Nalazi ovog istraživanja će se koristiti za identifikaciju najefikasnijih kanala informisanja i online komunikacije za obaveštavanje javnosti o mogućnostima na tržištu rada i slobodnim radnim mestima korisnicima portala i društvenih mreža.

Trajanje upitnika 4 minuta.

Upitnik je dostupan na Albanskom jeziku.

https://www.surveymonkey.com/r/WJGH9XL

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije