Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Javna rasprava o ulozi opština za povećanje zaposlenosti

„Levizja FOL“ podržana od strane SDC / EYE projekta organizovala je javnu raspravu u okviru FOL Hapur formata javne rasprave sa kandidatima za gradonačelnika Južne Mitrovice i Đakovice.

Ove rasprave su deo inicijative za unapređenje socijalnog dijaloga na Kosovu, konkretnije u ovom slučaju kandidati koji se takmiče za vođenje odgovarajućih gradova upućeni su na najnoviju ocenu „Levizja FOL“ o ulozi opština da povećaju zapošljavanje.

Više o ovim debatama između kandidata i njihovih planova za poboljšanje zaposlenosti, kliknite ispod:

http://levizjafol.org/fol-hapur-me-kandidatetet-per-kryetare-te-komunes-se-gjakoves/

http://levizjafol.org/fol-hapur-me-kandidatetet-per-kryetare-te-komunes-se-mitrovices-se-jugut/

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije