Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Promocija profesija u kojima preovlađuju žene povodom Međunarodnog dana devojčica

Devojkama se iznova i iznova govori da mogu da naprave razliku u svom svetu. Ali one su suočene sa realnošću u svojim porodicama, zajednicama i zemljama koje izazivaju taj ideal. One obično i dalje budu manje plaćene, manje angažovane i manje cenjene kao članovi društva dok traže da se pridruže radnoj snazi.

Zbog toga, povodom Međunarodnog dana devojčica 11. oktobra, Karijerni centri opština Priština i Vučitrn organizovali su „karijernu turu“ za devojke stručnih škola, sa ciljem osnaživanja i podizanja njihove svesti da mogu da uspu u njihovoj budućoj karijeri i u cilju uklanjanja stereotipa za rodno specifična zanimanja.

Kariejrna tura je organizovana u Peći, odnosno u ‘ELKOS“ i „Pećko pivo“ fabrikama, gde je 40 devojaka iz završnog razreda srednjih stručnih škola iz Vučitrna i Prištine imalo priliku da razume karijerne putanje i profesionalni život rukovodilaca, inženjera i tehnologa u tim kompanijama.

Aktivnost je podržana od strane „Unapređenje zapošljavanja mladih (EYE)“ projekta Švajcarske agencije za saradnju (SDC) koju sprovodi konzorcijum HELVETAS Swiss InterCooperation Kosova (HSIK) i Management Development Associates (MDA), u bliskoj saradnji sa opštinom Peć i projektom „Mladi i zapošljavanje“ koji implementira Solidar Suisse Kosovo.

 

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije