Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Prezentacija sistema za upravljanje karijerom za savetnike za karijeru

Projekat EYE je bio organizovao prezentaciju Sistema upravljanja karijerom (Career Services Manager – CSM) uz pomoć eksperta za pitanja upravljanja karijerom iz portala Moja Karijera iz Makedonije. CSM je jedna od najdelotvornijih platformi u svetu koju koriste studenti i oni koji su završili studije, kao referencu za savete o karijeri i za mogućnosti zaposlenja.

Ova aktivnost je deo inicijative EYE da osnaži usluge savetovanja u vezi sa karijerom, koje nude institucije visokog obrazovanja, srednje stručne škole i portali za zapošljavanje.

Predstavnici privatnih univerziteta na Kosovu, kao i portali za zapošljavanje, iskazali su svoju zainteresovanost da razviju jedinstvenu platformu koja bi se popunjavala zajednički i stalno, za dobrobit studenata i onih koji će u budućnosti tražiti posao. U međuvremenu, Ćazim Tahiri (Qazim Tahiri) sa Univerziteta u Prištini “Hasan Prishtina” iskazao su potrebu da se dizajnira i sprovede jedinstven CSM za instituciju koju on predstavlja zbog velikog broja studenata.

Proces uspostavljanja CSM u obrazovnim institucijama i kod onih koji se bave nalaženjem zaposlenja na Kosovu, nastaviće se i imaće podršku projekta EYE.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije