Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Prezentacija studije “Pružanje obuke u maloprodajnom sektoru“

Nalazi tržišne analize na temu „Pružanje obuke u maloprodajnom sektoru „, predstavljeni su na sastanku sa predstavnicima privatnog sektora i insitucijama za obuku. Ovom studijom obuhvaćene su uspešne kompanije iz sektora maloprodaje i obuke a obuhvata posebne preporuke za unapređenje komunikacije između njih, prevazilaženju izazova za dugoročnu saradnju , kao i potreba za razvojem novih paketa za obuku u skladu sa potrebama privatnog sektora.
Studiju je pripremio MDA, partner u konzorcijumu koji sprovodi projekat EYE.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije