Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Partnerstvo za razvoj poslovanja

24. januar 2014 – Nova, veoma značajna aktivnost je započela danas kao rezultat dogovora o partnerstvu koji je potpisan između projekta EYE i vodeće kompanije u poljoprivrednom sektoru prerade hrane, Rugove LLC.

Cilj ove saradnje je dodatno povećanje prisutnosti na tržištu kompanija RUGOVE povećanjem prodaje primarnih proizvoda koji uključuju vodu i  sir.

Oćekuje se da će ovom intervencijom odmah doći do stvaranja novih radnih mesta za srednji menadžment u okviru kompanije Rugove.

Lokalna konsultantska firma će biti angažovana na sprovođenju ovog projekta za strateško planiranje koji obuhvata detaljno istraživanje i analizu proizvoda kompanije Rugove, njihove tretnutne pozicije na tržištu, strateško, operativno i marketinško planiranje na osnovu nalaza istraživanja, kao i povećanje pristupa mehanizmima za spoljno finansiranje. Očekuje se da će kao rezultat ovog projekta doći do većeg broja investicionih mogućnosti u ovom sektoru.

Kompanija Rugove se složila da stečeno znanje i uticaj ove intervencije predstavi na poslovnim forumima uz pomoć projekta EYE i njegovih partnera.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije