Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Otvaranje Centra za karijeru u Prizrenu

Danas smo zajedno sa gospođom Arberie Nagavci, ministarkom obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, g. Mitaher Haskukom, gradonačelnikom Prizrena, gđom. Fikrije Zimberi, direktorom AVETAE, i g. Alismetom Cocajem, imali zadovoljstvo da obeležimo inauguraciju novog centra za karijeru u Centru kompetencija u Prizrenu, omogućen kao rezultat saradnje između AVETAE i projekta EYE.

Ovaj centar za karijeru veliki je korak za mlade Prizrena, jer će stotine učenika ove stručne škole biti savetovano, olakšaće im prelazak iz škole na tržište rada i postepeno će doprineti rešavanju neusklađenosti veština koja je najveći izazov tržišta rada na Kosovu.

Poslednje godine pokazale su da je sada, više nego ikad, karijerna orijentacija preko potrebna mladima sa Kosova. Potrebno nam je više centara za karijeru da naučimo učenike kako da se prilagode promenama na tržištu, da identifikuju svoje veštine, olakšamo zapošljavanje i osposobimo ih veštinama za bolje razumevanje sveta rada.

Vredi napomenuti da je ovaj centar za karijeru stvoren ulaganjem kompanije AVETAE i doprinosom projekta EYE u izgradnji profesionalnih kapaciteta centra za pružanje kvalitetnih usluga.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije