Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Obuka osoblja za 4 nova karijera je završena

Završene su tri intenzivne nedelje treninga za osoblje 4 nova karijera u profesionalnim školama Nekhmedin Nikha – Đakovica, Feriz Guri i Vellezerit Caka – Kačanik, Šaban Spahija – Peć i Zenel Hajdini – Uroševac. Tokom ove obuke učesnici su imali priliku da nauče osnovne koncepte, standarde i najbolje prakse za pružanje karijernih usluga za učenike stručne škole, kao i za potpunu funkcionalnost ovih novih centara. Obuku je pružio stručni stručnjak Visar Ademi.Pored teorijskog dela, oni su osporavali praktičnom izradom strategije i akcionog plana ovih karijesnih centara. Na završni dan treninga bili su i direktori odgovarajućih škola, koji su se obavezali da podrže implementaciju strategije i nacrt plana.Uloga karijernih centara će biti olakšati prelazak sa škole na posao za studente ovih stručnih škola, kao i obezbediti bolju karijernu orijentaciju. 

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije