Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Novi Centar za karijeru u Vitini za pomoć učenicima u snalaženju u neizvesnoj 2020 godini

Imali smo zadovoljstvo da obeležimo otvaranje novog Centra za karijeru u Vitini, što je rezultat zajedničkog ulaganja između SDC-a, EYE-a i opštine Vitina.

Ovaj Centar za karijeru pružiće savete za stotine učenika i postepeno će doprineti rešavanju neusklađenosti veština koja je bila ključni izazov za kosovsko tržište rada.

2020. godine, kako se pandemija razvijala, učenici širom Kosova našli su se na neistraženim teritorijama, a njihov prelazak sa škole na posao postao je posebno izazovan, jer tržište rada doživljava ogromne poremećaje.

Ova godina nam je pokazala da je sada više nego ikad preko potrebna karijerna orijentacija. Potrebni su nam centri za karijeru da naučimo učenike kako da se prilagode neizvesnosti 2020. godine, da izgrade samopouzdanje i osnaže ih, identifikuju njihove veštine, olakšaju zaposlenje i konačno ih osposobe za snalaženje u svetu rada.

Za stručno obrazovanje i osposobljavanje, karijerno vođenje je posebno važno jer poboljšava efikasnost obrazovanja; jača veze sa tržištem rada i privatnim sektorom; i povećava upis.

Ovi centri za karijeru pružiće savete za stotine učenika i postepeno će doprineti rešavanju neusklađenosti veština koja je bila ključni izazov za kosovsko tržište rada, a koja je uticala na sve slojeve društva.

Zajedno sa nizom lokalnih partnera kao što je AVETAE, već smo uspostavili centre za karijerno vođenje u 8 škola stručnog obrazovanja širom Kosova. Ovo će biti 9. centar i nadamo se da ovaj model može ubediti druge škole i opštine da stupe u sličnu saradnju za pružanje karijernog vođenja, čak i bez spoljnog finansiranja.EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije