Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Projekat EYE je predstavio izveštaj “Novoosnovana preduzeća i poslovna podrška novoosnovanim preduzećima na Kosovu”

Pristina – 25. oktobar 2013. nalazi izveštaja „Novoosnovana preduzeća i poslovna podrška novoosnovanim preduzećima na Kosovu – Enhancing Youth Employment“, predstavljeni su danas pred publikom od oko 80 zvaničnih predstavnika privatnih kompanija i novoosnovanih preduzeća, organizacija za podršku u poslovanju, donatorske zajednice , Vlade Kosova. Cilj ove prezentacije je bio da se otvori teren za potencijalne intervencije u budućnosti novoosnovanih preduzeca  i usluga poslovne podrške za mlade preduzetnike na Kosovu.

Gospodin Valdrin Luka, direktor Agencije za strana ulaganja i promociju u okviru Ministarstva trgovine i industrije (MTI), i Jakob Modeer, EYE  konsultant su preuzeli reč da predstavljaju i diskutiraju o  različitim  činjenicama  i preporukama  koje utiču na novoosnovana preduzeca  na Kosovu.

G. Luka naglasio posvećenost MTI-ja da podrži dijalog između privatnog sektora i obrazovnih institucija za bolje ispunjene  potreba  tržišta rada na Kosovu.

Prema rečima G. Modera, jedan od glavnih problema koji otežavaju bolji prosperitet novoosnovanihpreduzeca  nije nedostatak preduzetničkog duha, vec  organizacione i upravljačke veštine.

Drugi element koji je istakao gospodin Vllaznim Xhiha, direktor EYE privatnog poduhvata, bio je da je fokus većine  novoosnovanih preduzeca u trgovini, umesto lokalna proizvodnja koja otežava njihov rast i konkurenciju.

Procena predstavlja opšti pregled startup tržišta na Kosovu , uključujući karakteristika novoosnovanih kompanija, projekata i programa koji stvaraju pocetna preduzeca  i preporuke za buduće intervencije od strane aktera u ovoj oblasti samozapošljavanja .

Izveštaj je podrzan od Projekta EYE – Povecanje stope zampoljenosti mladih ,  koji finansira Vlada Švajcarske , a sprovedena je u saradnji sa Ministarstvom trgovine i industrije.

Za dodatne informacije, preuzmite publikaciju.

 

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije