Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Fakulteti nastavljaju sa osnivanjem industrijskih odbora u saradnji sa privatnim sektorom

Tokom protekle nedelje dva fakulteta su se pridružila inicijativi za osnivanje Industrijskih Odbora (IO) sa ciljem poboljšanja dijaloga između javnog i privatnog sektora konkretnije između akademskog osoblja na fakultetima i privatnih kompanija, pripremom studenata u skladu sa potrebama tržišta rada.
28.09.2015 poljoprivredno-veterinarski fakultet Univerziteta “Hasan Priština” je doneo sličnu odluku osnivanjem Industrijskog Odbora.
Članovi koji su aktivni u agro sektoru su prisustvovali prvom sastanku IO su: Eurolona, Sharri, Fitofarm, Agrovizioni, Konsoni, Pestova, Kosovska agencija za veterinarstvo i ishranu i Udruženje prerađivača mleka. G. Isak Begišoli je izabran za predsedavajućeg IO.
Par dana kasnije, Fakultet za turizam Univerziteta “Hadži Zeka” je takođe osnovao svoj IO čije članstvo čine kompanije Dukagjini, VAS Tours, Swiss Diamond Hotel, Magra Austria kao i akademsko osoblje i ostali akteri aktivni u sektoru turizma.
Ovu inicijativu je podržao projekat EYE, u okviru koje je do sada osnovano 5 IO koji su deo razvoja mehanizma kojim se pristupa problemu razvoja kadrova na osnovu potreba privatnog sektora.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije