Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Memorandum o razumevanju potpisan između Univerziteta u Prištini „Hasan Priština“ i EYE projekta

Rektor Univerziteta u Prištini „Hasan Priština“ (UP-HP), Marjan Dema, a Timoti Sparkman i Durim Hodža u ime projekta EYE potpisali su Memorandum o razumevanju za funkcionisanje postojećih Savetodavnih odbora (često nazivani i Industrijski odbori) u okviru jedinice fakulteta UP-HP, kao i uspostavljanje novih.

Rektor Dema u ime UP-HP ponudio je punu opredeljenost da dalje razvijaju ove vredne mehanizme kojima se podstiče dijalog između Univerziteta i privatnog sektora kako bi adekvatno rešili snabdevanje veština u visokoškolskim ustanovama u skladu sa realnim potrebama tržišta.

Do danas, 6 Savetodavnih odbora (SO) je stvoreno od strane različitih fakulteta zahvaljujući našoj podršci kroz EYE projekat. Tri dodatna SO uspostavljeni su u poslednje vreme nezavisno od fakulteta i pozivajući se na uspeh prethodno utvrđenih odbora. Ovim EYE i UP-HP žele da nastave saradnju kako bi se dodatno poboljšala dalja efikasnost uspostavljena SO, kao i podsticanje drugih fakulteta da to urade.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije