Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Sastanak sa građevinskim sektorom

Dana 27. januara 2016., EYE projekat je organizovao sastanak sa relevantnim akterima kako bi diskutovali o nalazima studije „Procena tržišta građevinskog sektora: izgledi za zapošljavanje mladih“. Više od 40 predstavnika građevinskih firmi, udruženja, arhitekata i privatnih i javnih obrazovnih institucija su dali svoj doprinos relevantnim aktivnostima koje se odnose na obučavanje na mladih u građevinskom sektoru.
Građevinski sektor je jedan od glavnih stubova kosovske privrede, koji je uprkos izazovima nastavio enkspanziju tokom ekonomske krize u Evropi koja je pogodila i Kosovo. Sa udelom od 9.5%, građevinski sektor je bio 4. najveći poslodavac na Kosovu 2014. godine, zapošljavajući oko 39000 ljudi. Iako je udeo zaposlenosti u građevinskom sektoru u odnosu na sve ostale sektore smanjen u 2014. godini u odnosu na prethodnu godinu sa 11.4% na 9.5%, ukupan broj zaposlenih je povećan za 10000.
Međutim, vladavina prava i korupcija su i dalje glavna smetnja daljem razvoju ovog sektora.
EYE će nastaviti sa podrškom ovom sektoru fokusirajući se na razvoju stručnog usavršavanja i poboljšanju komunikacionih mehanizama između kompanija i obrazovnih institucija.
Kompletan izveštaj kojeg je pripremila konsultantska firma Strategy and Development Consulting (S&DC) možete preuzeti preko linka u nastavku.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije