Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Sastanak upravnog odbora projekta EYE

Danas, 5. novembra 2014. godine, održan je četvrti sastanak Upravnog Odbora (UO) Projekta EYE na kojem se razgovaralo o šestomesečnom izveštaju projekta. Projekat EYE će 2015. godine ući će u treću godinu srovođenja i mnoge aktivnosti pratiće istu misiju za povećanje stope zaposlenosti mladih na Kosovu.
Sastankom je predsedavao g-din Nenad Rašić, Ministar Rada i Socijalne Zaštite zajedno sa predstavnicima Švajcarske Kancelarije za Saradnju na Kosovu, ko-predsedavajući Upravnog Odbora. Članovi Upravnog Odbora su obavešteni o dosadašnjem napretku i o planiranim aktivnostima za narednih šest meseci.
Jedna od preporuka koja se proizašle sa današnjeg sastanka bila je povećanje broja žena na stažiranju kod vodećih kompanija. G-đa Linda Shala, članica Upravnog Odbora projekta, naglasila je da postoji tendecija kod kompanija u privatnom sektoru za zapošljavanjem većeg broja muškaraca i preporučila je osoblju projekta da pronađu način za rešavanje ovog problema.

Upravni Odbor je odobrio je šestomesečni izveštaj.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije