Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

„Medijski pristup politikama zapošljavanja“

Dana 23. januara 2018, NVO Levizja FOL je organizovala otvorenu debatu na temu „Medijski pristup politikama zapošljavanja“. Prisustvovalo je 11 predstavnika medija.

Debatu na otvaranju je otvorio g. Jeton Zulfaj iz Levizja FOL u kojem se navodi da je razlog diskusije da se bave različitim pitanjima u vezi sa politikama zapošljavanja, kao što su: kakvo je izveštavanje medija o politikama zapošljavanja i koliko je atraktivna ova tema, i koliko ona generiše prihode za njihove medije?

Nakon rasprave usledili su nalozi Levizja FOL-a. Izveštaj je analizirao medijsko izveštavanje o političkim diskusijama o zapošljavanju fokusiranjem na zapošljavanje mladih. Od monitoringa medija, Levizja FOL je primetio da hiljade članaka koji se proizvode samo nekoliko desetina odnose se na pitanja zapošljavanja. Dalje, urednik g. Visar Prebreza na Kallko.com rekao je da ne veruje da će teme zapošljavanja uključiti prvih 100 najnovijih vesti. „Ne treba se boriti kako ih staviti u prvih 100, ali moramo se boriti kako produkovati kvalitetnije vesti“, dodajući da je pitanje zapošljavanja povezano sa širim temama kao što su korupcija, nepotizam i sl.

Nakon rasprave pratile su otvorene diskusije među predstavnicima medija i pozitivno su prihvaćeni od strane svih učesnika.

Za dodatne informacije o debati sledite link: http://levizjafol.org/mbulimi-i-politikave-te-punesimit-sfide-per-mediat/

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije