Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Lansiranje „Informacionog sistema za tržište rada (ISTR)“

Ministarstvo rada i socijalnog staranja (MRSS) i projekat EYE u saradnji sa Programom za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) pokrenuli su Informacioni sistem za tržište rada (ISTR).

Svrha ISTR-a je pružanje informacija o zapošljavanju i karijeri kao vid podrške studentima, nezaposlenima, tražiocima posla, roditeljima i savetnicima u karijeri.
Informacioni sistem za tržište rada (ISTR) podrazumeva prikupljanje podataka od strane Agencije za statistiku Kosova (oko popisa stanovništva, Anketa o radnoj snazi), MONT-a (obrazovna statistika), MRSS (registrovani nezaposleni, korisnici socijalne pomoći, slobodna radna mesta i sl.), Poreska uprava (zvanični podaci o zapošljavanju); MTI (registar biznisa) na zajedničkoj platformi, sa ciljem pružanja ažuriranih informacija o trendovima i tendencijama na tržištu rada na Kosovu.

U svom govoru, ministar rada i socijalnog staranja Skender Reçica je naglasio da će lansiranje   informacionog sistema za tržište rada gde će se sakupljati sve informacije o tržištu rada, uključujući i modul usmeravanja u karijeri, olakšati put da pružimo stručnu obuku na osnovu potreba tržišta rada, kao i srednjim stručnim školama za izradu relevantnih nastavnih planova i programa u skladu sa potrebama tržišta.

Istovremeno, gđa. Alessandra Roccasalvo iz UNDP-a je naglasila važnost koju će ovaj sistem imati u budućnosti: „Svet je proizveo više podataka samo tokom 2017. godine nego u celoj istoriji čovečanstva. Dakle, podaci su tu. Samo treba da imamo sredstva i znanje za korišćenje i pružanje sveobuhvatnog pristupa ovim podacima za građane.Sa druge strane, menadžer EYE projekta g. Durim Hoxha se obratio prisutnima naglašavajući značaj ovog projekta i put ka realizaciji ovog projekta koji je EYE podržao još od prve faze. Ovo lansiranje je zaključeno sa prezentacijom gđe. Zane Tabaku iz APPDEC koja je uradila prezentaciju ove platforme pred prisutnima.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije