Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Kosovo pored 24 zemlje učestvovalo u međunarodnoj akademiji Mreže za inovacije u karijernom vođenju i savetovanju u Evropi (NICE)!

Na međunarodnoj akademiji NICE, naše koleginice iz EYE-a Valjbona i Majljinda govorile su o modelima karijere baziranih u školama, razvijenih za škole stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu, uz podršku EYE-a, i o novim, elektronskim karijernim uslugama platforme Busulla.com.

 

Ovi centri i usluge koje oni nude pomažu u poboljšanju upisa mladih u stručne škole, poboljšavaju svest roditelja i jačaju odnos između stručnog obrazovanja i tržišta rada.

U EYE radimo na stvaranju potpuno funkcionalnih centara za karijeru na celom Kosovu kako bismo pomogli svim trenutnim, budućim, svršenim učenicima, kao i odraslima koji napuste školu, da identifikuju i istraže svoj karijerni put.


 

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije