Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Kosovska javna služba za zapošljavanje razmenila iskustva sa Slovenijom, Austrijom i Albanijom

7 službenika iz  Ministarstva rada i socijalne zaštitu (MRSZ) i javnih službi za zapošljavanje (JSZ) imali   su priliku da učestvovju  u studijskoj poseti Slovenije i Austrije od 11 do 15 novembra 2013, origanizovano od strane EYE projekta.

Delegacija je posetila Zavod za zapošljavanje Slovenije (ESS) i regionalnu kancelariju u Ljubljani, kao i AMS službu za zapošljavanje u Gracu, Austriji.

Glavni cilj je bio da se razmene iskustva u vezi sa službama za zapošljavanje i detaljnije diskutovati sličnosti i razlike u pristupu različitim procesima i na taj način identifikuju prioritet za reforme. Pored toga, slovenačka i austrijska služba za zapošljavanje pružile su informacije o njihovim funkcijama i odnosima  sa vladom, privatnim kompanijama, i privatnim  agencijama za zapošljavanje.

Posle ove studijske posete, učesnici su podelili svoje informacije i iskustva sa ostalim kolegama iz MRSZ i direktorima JSZ tokom radionice koja je odrzana 3. decembra 2013. Tokom ove radionice, lokalni i centralni nivo JSZ u Sloveniji i Austriji su predstavli takodje odrednice  za buduće aktivnosti JSZ na Kosovu. Pored toga, dva predstavnika iz nacionalne službe za zapošljavanje Albanije predstavili su  nacionalni portal za zapošljavanje www.epunesim.gov.al

Sve ove aktivnosti su podržane od strane EYE projekta.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije