Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Kosovski preduzetnici tragaju za prilikama i mogućnostima na švajcarskom tržištu

Grupa mladih preduzetnika vredno radi kako bi stupili na inostrana tržišta i prodavali svoje usluge u inostranstvu. Potpomognuti od EYE, 20 mladih kompanija koje se bave razvojem Internet aplikacija („web development“), izradom softvera, finansijskim uslugama, grafičkim dizajnom, marketingom/telemarketingom i korisničkim servisima i centrima za podršku klijentima („kol-centri“), odlučili su da grupišu svoje resurse kako bi povećali svoje šanse za nastup na evropskim tržištima. Koncept ove ideje izrado je Valjon (Valon) Asani, direktor kompanije za „web“ dizajn koja se zove „MIK Agency“, a ona je deo švajcarske biznis platforme preko koje kosovske kompanije traže pristup međunarodnim tržištima. „Jedan od načina za pružanje podrške rastu mladih kosovskih kompanija i preduzetnika jeste da im se omogući da budu konkurentni na međunarodnim tržištima. Ovo se može ostvariti jedino ukoliko udružimo snage kao biznis zajednica, ako pariramo kvalitetu usluga koje se nude na evropskom tržištu” rekao je Valjon na prvom sastanku gde je ideja grupisanja („klaster“) prvi put razmatrana među kompanijama.

U februaru 2014, EYE je sufinansirao skup „Biznis za biznis“ (B2B) u Cirihu i Bazelu, gde se okupilo preko 100 švajcarskih i kosovskih biznisa kako bi se razgovaralo o mogućnostima za saradnju. Inicijativa pod nazivom Mlade rastuće kompanije naišla je na zainteresovanost Opštine Priština, koja se obratila EYE-u radi ispitivanja mogućnosti za obezbeđivanje samoodrživosti i širenja i kopiranja ovakve vrste inicijativa. U decembru 2014. godine potpisan je Memorandum o razumevanju između EYE i Opštine Priština kako bi se razvio Biznis Centar Priština („Business HUB“). Centar bi pružao usluge po pristupačnoj ceni, kao i kancelarijski prostor za kompanije koje pokušavaju da prodaju svoje usluge u inostranstvu.

Po rečima Šprese Perolji (Shpresa Peroli), spoljnog savetnika EYE, koja je radila u okviru ove inicijative, izvoz usluga će se ostvariti samo ako se uhvate nove i inovativne prilike za mlade kosovske preduzetnike. Stoga, kosovskim kompanijama će biti potrebno da se pripreme za ulazak na ova tržišta. U Evropi je potražnja za uslugama veća od ponude, tako da imamo priliku da osvojimo udeo na ovim tržištima. Ovo će uvećati šanse za zapošljavanje mladih ljudi i žena na Kosovu.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije