Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Karijerno vođenje podržava mlade ljude da istražuju svet budućnosti!

Zajedno sa MONTI (Ministarstvom za obrazovanje, nauku, tehnologiju i inovacije) organizovali smo događaj na kome smo podelili glavne nalaze istraživanja o prednostima usluga karijernih centara u školama. Rezultati istraživanja su pokazali izuzetno pozitivan uticaj usluga karijernog centra na studente, preduzeća i zajednicu uopšte. Prema tome, MONTI je postavio kao prioritet da institucionalizuje i standardizuje ove usluge u školama na nacionalnom nivou, tako da je takođe uključen u Strateški plan za obrazovanje Kosova 2022-2026.

Trenutno postoji 15 školskih centara za karijeru u različitim opštinama koje u potpunosti funkcioniše, koje je osnovao EYE u partnerstvu sa opštinama i u saradnji sa drugim donatorima. Stoga smatramo da je dragoceno da podelimo iskustva, dobre prakse i prednosti ovog uspešnog modela školskog karijernog centra sa drugim opštinama i školama i podstaknemo ih da ulažu u osnivanje dodatnih karijernih centara za bolji razvoj karijere mladih.

Da biste pročitali kompletne izveštaje, kliknite na link: https://bit.ly/3Hw6uAd
Da biste pogledali ceo događaj, kliknite na link: https://bit.ly/32Yyb5R

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije