Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Industrijski odbor osnovan na građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Prištini

16. septembra 2015. na Građevinsko-Arhitektonskom Fakultetu Univerziteta u Prištini je osnovan Industrijski Odbor.

Sastankom je predsedavao Dekan fakulteta G. Naser Kabaši, koji je pohvalio inicijativu i zahvalio se svim učesnicima na učešću. Odbor je sastavljen od više entiteta koji su aktivni u građevinskom sektoru, privatnih kompanija poput Bechtel–Enka, Ipe–proing, Al-Trade; javnih preduzeća: Regionalna Kompanija za Vodosnabdevanje Priština, Međunarodni Aerodrom Priština, Udruženje Arhitekata, Udruženje Geodeta, kao i predstavnici akademskih jedinica Univerziteta u Prištini “Hasan Priština”.

Svi učesnici su izrazili podršku Industrijskom Odboru kao veoma važnom mehanizmu za unapređenje dijaloga između akademije i privatnog sektora. Adnan Turker je jednoglasnom odlukom članova izabran za predsedavajućeg odbora.

EYE je podržao osnivanje Industrijskog Odbora u nekoliko akademskih jedinica u okviru Univerziteta u Prištini “Hasan Priština” kao i na drugim univerzitetima.

Tokom sastanka je predstavljena najnovija procena građevinskog sektora koju možete preuzeti na ovog linka.

Za dodatne informacije posetite: fna.uni-pr.edu

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije