Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Inauguracija Centra za razvoj karijere u Peći

Orijentacija u karijeri je veoma važna za Stručno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) jer doprinosi poboljšanju efikasnosti obrazovnog sistema i njegovoj povezanosti sa tržištem rada. Ako pojedinci donose dobro promišljene odluke o tome šta trebaju da uče i kako je to povezano sa njihovim interesima, kapacitetima i težnjama, ulaganja u sistem obrazovanja i obuke će dati veći povraćaj investicije.


Razumevajući važnost orijentacije u karijeri za Stručno obrazovanje i osposobljavanje, Opština Peć podržala je osnivanje centra za razvoj karijere u Srednjoj stručnoj školi „Šaban Spahija“ u Peći, koji će pomoći za oko 1,400 učenika ove škole da razvijaju svoje sposobnosti u pogledu njihove karijere, kako bi donosili informativne i uspešne obrazovne, profesionalne i vitalne odluke. 


Sadašnji učenici, budući učenici, diplomirani učenici, odrasli koji su napustili školovanje, biznisi, roditelji, lokalne/nacionalne vlasti i zajednica uopšte će imati koristi od ovog Centra za razvoj karijere. Konkretno, Centar za razvoj karijere će imati odlučujuću ulogu u povećanju upisa mladih u SOO škole, poboljšanju svesti o roditeljima i jačanju odnosa SOO sistema sa privatnim sektorom i tržištem rada.


Inauguracija Centra za razvoj karijere u Srednjoj stručnoj školi „Šaban Spahija“ u Peći je realizovana dana 13. septembra 2018. Domaćin ove ceremonije bio je gradonačelnik Peći, Gazmend Muhaxheri, dok su na ovoj ceremoniji bili pozvani predstavnici MONT-a, Švajcarske kancelarije, lokalnih i međunarodnih partnera i drugih gostiju iz partnerskih opština.


Centar za razvoj karijere u školi „Šaban Spahija“ u Peći je osnovan kao rezultat jednog partnerstva i ko-finansiranja između Opštine Peć, škole, lokalnih biznisa, Solidar Suisse na Kosovu i projekta za Unapređenje zapošljavanja mladih (EYE) Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).


Osim ovog Centra za razvoj karijere u Peći, formiraće se tri dodatna centra u tehničkoj školi „Feriz Guri i braća Çaka“ u Kačaniku, u tehničkoj školi „Nexhmedin Nixha“ u Đakovici i u Poljoprivrednoj i tehnološkoj školi „Zenel Hajdini“ u Uroševcu. Osnivanje ovih centara za razvoj karijere u Kačaniku, Đakovici i Uroševu podržava Projekat za unapređenje zapošljavanja mladih (EYE) Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i IPKO Fondacije.

Za više detalja u vezi sa inauguracijom, pogledajte link u nastavku https://www.youtube.com/watch?v=z-CONZqu4eg
 

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije