Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Sastanak upravnog odbora projekta EYE

19. marta 2015. godine, Upravni Odbor (UO) projekta EYE je održao svoj peti po redu sastanak kako bi razmotrili godišnji izveštaj za 2014. godinu i plan rada za 2015. godinu.

Sastankom je predsedavao g-din Stefan Butscher iz Švajcarske Kancelarije za Saradnju na Kosovu. Novi ministar rada i socijalne zaštite (MRSZ) g-din Arban Abrashi je takođe prisustvovao sastanku u svojstvu ko-predsedavajućeg UO.

Na ovom sastanku je potpisan Memorandum o saradnji od strane g-dina Arban Abrashija u ime MRSZ i g-dina Heini Conrad-a, direktora projekta EYE. Svrha ovog memoranduma je postizanje dogovora o saradnji između navedenih institucija kako bi se poboljšao učinak Javnih Službi za Zapošljavanje (JSZ) koje su pod upravom MRSZ. Nakon potpisivanja memoranduma, obojica zvaničnika su izrazila zadovoljstvo daljim unapređenjem saradnje između MRSZ i projekta EYE za povećanje stope zaposlenosti mladih na Kosovu.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije