Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

EYE predstavlja nalaze iz izveštaja o sistemu praćenja pružalaca neformalne obuke

EYE predstavlja nalaze iz izveštaja o sistemu praćenja pružalaca neformalne obuke.

Danas smo imali zadovoljstvo da organizujemo prezentaciju glavnih nalaza podataka iz „Ankete o sistemu praćenja neformalnih pružalaca obuke na Kosovu“. Cilj ovog događaja bio je razumeti glavne nalaze i razgovarati o važnosti usvajanja sistema praćenja i daljih ulaganja potrebnih za postizanje dovoljnog kvaliteta obuke, jer je samo 45% anketiranih partnera izjavilo da imaju sistem praćenja.

Prateći nalaze, Visar Jasići je predstavio potencijalnu upotrebu sistema praćenja sa primerima iz priručnika za praćenje koje je razvio EYE Projekat. Osim toga, naš partner "Jungle" je predstavio sopstveni sistem praćenja i dao izuzetne primere uticaja koji je imao na njihov uspeh kao centra za obuku.

Nakon ovoga, EYE će istražiti mogućnosti rada sa neformalnim pružaocima obuke zainteresovanim za razvoj ili unapređenje sistema praćenja u cilju poboljšanja kvaliteta i relevantnosti njihovih paketa obuke.

Za više detalja preuzmite izveštaj: https://bit.ly/3F3GRpJ

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije