Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

EYE i Karijerni centri završavaju "Akcioni plan" za školsku 2021/2022!

EYE i Karijerni centri završavaju "Akcioni plan" za školsku 2021/2022!

Zajedno sa osobljem Karijernih centara koji su osnovani u srednjim stručnim školama širom Kosova od strane EYE, organizovali smo radionicu tokom koje smo diskutovali različite promene sa kojima se suočavaju ovi centri tokom pandemije. Kao rezultat, napravili smo akcioni plan o tome kako da efikasno adresiramo potrebe učenika i lokalnih poslodavaca kojima su potrebni radnici sa veštinama.

Zajednički smo prepoznali da prioriteti treba da budu dati margilizovanim grupama (mladim devojkama, manjinama, učenicima sa fizičkim potrebama), stvaranje jačeg partnerstva sa lokalnim poslodavcima , kao i povećanje uključivanja učenika .

Zajedno stvaramo bolju budućnost za naše mlade!

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije