Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

EYE projekat dodatno poboljšava podršku za privatne pružaoce u posredovanja zapošljavanja na Kosovu

4. decembra 2013 , nakon nekoliko meseci tehničke podrške , projekat EYE je potpisao  formalan sporazum sa dva privatna porta (online) koje rade na Kosovu : PortalPune i Kosovajob I stime  obezbedi finansijsku podršku u poboljšanju svog poslovng razvoj i održivosti  kroz pružanje usluga posredovanja za privatne kompanije i lica koja traže posao na Kosovu.

Portal Pune i KosovaJob, su dva lokalna web portala koju nude slobodna radna mesta i imaju ulogu posrednika izmedju privatnih preduzeca koju posluju na Kosovu I osoba koje traze posao.

Očekuje se da kroz ovaj proces olakšavanja uz podršku projekat EYE da ce vise kompanija I lica koja traze posao korisiti ove web portale.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije