Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Projekat EYE je organizovao trening o tome kako sprovesti sektorsku analizu potreba za obukom

Grupa od 15 osoba iz  privatnog sektora, javnih institucija i obrazovnih institucija na Kosovu su bili na obučeavanju  za sprovođenje Sektorske Analize Potreba za Obukom. Obuka je sprovedena od strane nemačkog stručnjaka, gospodin Volfgang Schlegel, konsultant sa dugim iskustvom u razvoju veština. Među ucensnicima  bilo je I iskusnih konsultanata sa Kosova . Ucesnici su imali priliku da se  upoznaju o tome kako se sprovodi sektorska analiza potreba za obukom u zemljama članicama EU , uloga državnih institucija u prikupljanju podataka i načina kako se ovi podaci  koriste od strane donosioca odluka .

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije