Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Saradnja EYE – Baruti GMBH

Potpisan je sporazum saradnje sa kompanijom Baruti GMBH – o daljem poslovnom razvoju proširenjem postojećih aktivnosti i prodorom na nova tržišta.

Ova kompanija trenutno pruža ekonomične eksternalizovane glasovne usluge uglavnom za tržište Nemačkog govornog područja poput Švajcarske, Nemačke i Austrije. Njihov plan obuhvata prodor na Kosovsko, regionalno kao i tržište matičnog Engleskog govornog područja.

Intervencija projekta EYE sa kompanijom Baruti GMBH je imala za cilj prodor na novo tržište usluga nadzora dobijanjem sertifikata Sistem Zaštite i Bezbednosti Informacija (ISO/IEC 27001:2005) i Sistem Upravljanja Kvalitetom (ISO/IEC 9001:2008). Predviđa se da će rezultat ove intervencije biti stvaranje 50 novih radnih mesta tokom godine unutar kompanije Baruti.

Priprema mendžmenta kompanije i internih procesa za sertifikaciju kao i razvoj neophodne mreže, intraneta i sistema rezervnih kopija će biti sprovedena uz pomoć lokalne specijalizovane kompanije, Adaptivit Engineering, dok će reviziju voditi kompanija TUV Nord iz Nemačke. Čitav proces će biti završen za 3 meseca.

Ova projektna intervencija obeležava prvo direktno partnerstvo između projekta EYE i kompanije iz privatnog sektora. Baruti GMBH je prva kompanija ove vrste koja ulaže u sertifikaciju standarda kvaliteta u ITK sektoru. Ova aktivnost je deo treće komponente projekta koja je usmerena ka razvoju privatnog sektora i usluga novoosnovanim firmama, koja je finansirana iz Pomoćnog Fonda projekta EYE.

 

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije