Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

EYE na forumu “Žene u ITK sektoru”

Na forumu „Žene u ITK sektoru“ je prezentovan veliki broj inicijativa koje za cilj imaju povećanje broja žena u  sektoru informacione tehnologije i komunikacija (ITK), poput projekta podržanog od strane Svetske Banke kojim je pružena mogućnost za uključivanje žena u navedenom sektoru. Ostale međunarodne organizacije su takođe potvrdile veće angažovanje u ITK sektoru. Pozitivno je ocenjen celokupni potencijal Kosova za izvoz usluga u oblasti ITK, čime će se mladima pružiti veće šanse za zapošljavanje. Dijalog između obrazovnih institucija i kompanija u ITK sektoru za većom podudarnošću obrazovnog kadra sa stvarnim potrebama tržišta je još jedan veoma važan proces koji se trenutno sprovodi na Kosovu. Jedna od aktivnosti koja je podržana od strane EYE projekta je osnivanje Industrijskih odbora na viskoškolskim institucijama širom zemlje.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije