Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

EYE projekat i Scards potpisali ko-investicioni sporazum

9. decembra 2013 godine potpisan sporazum između EYE projekta i SCARDS-a sa svrhom  da pomognu razvoj kapaciteta osoblja i obuke poslednjim privatnoj firmi na Kosovu.

Intervencija Projekat ima za cilj da obezbedi specijalizovanu obuku i stabilna radna mesta za mlade kosovske profesionalce u SCARDu i ICT sektoru,  omogućujci korisnicima da steknu veštine koje su u toku sa svetskim trendovima na tržištu. SCARDS inovacija, kapaciteti za upravljanje, i spremnost da se suprotstave i takmiče na globalnom tržištu su glavne tačke koje se spajaju sa vizijom EYE projekta, kako bi se povećala mogućnosti zapošljavanja kosovske omladine i poklapanja  njihovih  kompetencija sa tržištem rada.

Očekuje se da do kraja 2014, 15 mladih muškarci i žene će imati specijalizovane veštine koje se ticu  razvoja mobilnih aplikacija, primenu i razvoj baze podataka na windows i Unix platformama, grafički dizajn, internet i društveni marketing medija. Ove su veštine izuzetno zahtevne od  SCARDS-a,  polaznici će imati priliku da se razviju u okviru kompanije i imaju mogućnosti dugoročno zapošljavanje.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije