Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Uspostavljenje online poslovne zajednice

17. januar 2014. – Projekat EYE je novu godinu započeo sklapanjem još jednog ugovora za sufinansiranje sa ACA-Audit and Consulting Associates za izradu portala Dygur.com.

Virtuelna poslovna zajednica Dygur.com će biti u potpunosti funkcionalna i obogaćena važnim poslovnim informacijama do kraja proleća 2014. godine, kao rezultat ACA inicijative i doslednosti projekta EYE da podrži dalji razvoj ove zajednice.

Ova virtuelna platforma će biti korišćena za potrebe privatnog sektora i pružaoca usluga, čiji će prioritet biti nove kompanije, mikro, mala i srednja preduzeća kao i velike korporacije kojima su potrebne informacije o dostupnosti povoljnih poslovnih usluga na tržištu.

Preciznije, Dygur.com će pružati usluge poput medijske prisutnosti, knjigovodstva, razvoja poslovnih planova, marketinga, i prisutnosti na internetu uz pomoć grupe konsultanata koja će biti formirana u koordinaciji sa Savetom Poslovnih Konsultanata Kosova.

Pored otvaranja novih radnih mesta i formiranja mreže od trideset regionalnih konsultanata, platforma Dygur.com će se fokusirati na 10,000 aktivnih kompanija koristeći ovu platformu za saradnju među kompanijama do kraja 2015. godine.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije