Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Nastavlja se osnivanje industrijskih odbora na visokoškolskim institucijama

Peć – Dijalog između visokoškolskih ustanova i privatnog sektora se poboljšava i proširuje širom Kosova kao efikasni model kojim se poboljšava ponuda u vidu kvalifikovanih kadrova za kojima postoji potražnja od strane privatnog sektora. Naredna ustanova koja primenjuje ovaj model, uz  podršku projekta EYE, je Univerzitet “Haxhi Zeka” iz Peći. Za dodatne informacije kliknite ovde.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije